Overenie emisnej kontroly

Upozornenie: Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívnych dôvodov ich nie je možné spätne meniť, upravovať alebo opravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom na vykonanie štátneho odborného dozoru nad príslušným pracoviskom emisnej kontroly obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Výsledok vyhľadávania informácií o emisnej kontrole

Informácie o vozidle z poslednej EK

Vozidlo SKODA FAVORIT
VIN TMBADA200L0201661
Kategória vozidla M1
Typ paliva BA
Dátum výroby 01.01.1990
Evidenčné číslo vozidla BA338DK

História emisných kontrol

Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 02.06.2009
Dátum následujúcej kontroly 02.06.2010
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva BA
Číslo protokolu SKC543450
Číslo osvedčenia SKC312100
Číslo nálepky SKCi322300
Evidenčné číslo vozidla BA338DK
Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 12.10.2007
Dátum následujúcej kontroly 12.10.2008
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva BA
Číslo protokolu SKB055038
Číslo osvedčenia SKA961038
Číslo nálepky SKAi958638
Evidenčné číslo vozidla BA338DK

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v tabuľke

Dátum vykonania kontroly Typ kontroly Evidenčné číslo vozidla Typ paliva
12.10.2007 Pravidelná BA338DK BA
02.06.2009 Pravidelná BA338DK BA

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v grafe

Upozornenie: Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívnych dôvodov ich nie je možné spätne meniť, upravovať alebo opravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom na vykonanie štátneho odborného dozoru nad príslušným pracoviskom emisnej kontroly obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: