Overenie emisnej kontroly

Upozornenie: Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívnych dôvodov ich nie je možné spätne meniť, upravovať alebo opravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom na vykonanie štátneho odborného dozoru nad príslušným pracoviskom emisnej kontroly obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Výsledok vyhľadávania informácií o emisnej kontrole

Informácie o vozidle z poslednej EK

Vozidlo BMW 320D
VIN WBAAX71010JR33551
Kategória vozidla M1
Typ paliva NM
Dátum výroby 29.03.2000
Evidenčné číslo vozidla BA654XV

História emisných kontrol

Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 29.01.2018
Dátum následujúcej kontroly 29.01.2020
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva NM
Číslo protokolu SKL769631
Číslo osvedčenia SKK933546
Číslo nálepky SKKi794556
Evidenčné číslo vozidla BA654XV
Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 15.01.2016
Dátum následujúcej kontroly 15.01.2018
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva NM
Číslo protokolu SKJ292695
Číslo osvedčenia SKI723614
Číslo nálepky SKIi608004
Evidenčné číslo vozidla BA654XV
Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 17.01.2014
Dátum následujúcej kontroly 17.01.2016
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva NM
Číslo protokolu SKH202319
Číslo osvedčenia SKG686509
Číslo nálepky SKGi591339
Evidenčné číslo vozidla BA654XV
Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 16.01.2012
Dátum následujúcej kontroly 16.01.2014
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva NM
Číslo protokolu SKF070278
Číslo osvedčenia SKE669466
Číslo nálepky SKEi627131
Evidenčné číslo vozidla BA654XV
Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 18.01.2010
Dátum následujúcej kontroly 18.01.2012
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva NM
Číslo protokolu SKD221622
Číslo osvedčenia SKC978411
Číslo nálepky SKCi894400
Evidenčné číslo vozidla BA654XV
Typ kontroly administratívna mimo lehoty
Dátum vykonania kontroly 04.02.2008
Dátum následujúcej kontroly 28.01.2010
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva NM
Číslo protokolu SKB448126
Číslo osvedčenia SKB325431
Číslo nálepky SKBi352509
Evidenčné číslo vozidla BA345SY
Typ kontroly zvláštna
Dátum vykonania kontroly 28.01.2008
Dátum následujúcej kontroly 28.01.2010
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva NM
Číslo protokolu SKB345786
Číslo osvedčenia nepriradené
Číslo nálepky nepriradené
Evidenčné číslo vozidla UES0104

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v tabuľke

Dátum vykonania kontroly Typ kontroly Evidenčné číslo vozidla Typ paliva
28.01.2008 Zvláštna UES0104 NM
04.02.2008 Administratívna mimo lehoty BA345SY NM
18.01.2010 Pravidelná BA654XV NM
16.01.2012 Pravidelná BA654XV NM
17.01.2014 Pravidelná BA654XV NM
15.01.2016 Pravidelná BA654XV NM
29.01.2018 Pravidelná BA654XV NM

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v grafe

Upozornenie: Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívnych dôvodov ich nie je možné spätne meniť, upravovať alebo opravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom na vykonanie štátneho odborného dozoru nad príslušným pracoviskom emisnej kontroly obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: