Overenie emisnej kontroly

Upozornenie: Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívnych dôvodov ich nie je možné spätne meniť, upravovať alebo opravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom na vykonanie štátneho odborného dozoru nad príslušným pracoviskom emisnej kontroly obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Výsledok vyhľadávania informácií o emisnej kontrole

Informácie o vozidle z poslednej EK

Vozidlo BMW 745
VIN WBAGN61080DP84127
Kategória vozidla M1
Typ paliva BA
Dátum výroby 01.01.2002
Evidenčné číslo vozidla BA381HS

História emisných kontrol

Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 28.09.2012
Dátum následujúcej kontroly 28.09.2014
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva BA
Číslo protokolu SKF841174
Číslo osvedčenia SKF399954
Číslo nálepky SKFi337678
Evidenčné číslo vozidla BA381HS
Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 13.08.2010
Dátum následujúcej kontroly 13.08.2012
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva BA
Číslo protokolu SKD833908
Číslo osvedčenia SKD518356
Číslo nálepky SKDi504075
Evidenčné číslo vozidla BA381HS
Typ kontroly pravidelná
Dátum vykonania kontroly 01.07.2008
Dátum následujúcej kontroly 01.07.2010
Výsledok kontroly spôsobilé
Kategória vozidla M1
Typ paliva BA
Číslo protokolu SKB910355
Číslo osvedčenia SKB745354
Číslo nálepky SKBi626600
Evidenčné číslo vozidla BA381HS

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v tabuľke

Dátum vykonania kontroly Typ kontroly Evidenčné číslo vozidla Typ paliva
01.07.2008 Pravidelná BA381HS BA
13.08.2010 Pravidelná BA381HS BA
28.09.2012 Pravidelná BA381HS BA

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v grafe

Upozornenie: Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívnych dôvodov ich nie je možné spätne meniť, upravovať alebo opravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom na vykonanie štátneho odborného dozoru nad príslušným pracoviskom emisnej kontroly obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: