Overenie EK vozidla

Časté otázky a odpovede

Čo je možné urobiť, ak nesedí počet kilometrov zaznamenaných počas EK?

„Čo je možné urobiť, ak nesedí počet kilometrov zaznamenaných počas EK?”

Stav počítadla kilometrov počas vykonávania EK zaznamenáva technik, ktorý danú kontrolu vykonáva. Zákazník pracoviska emisnej kontroly je povinný skontrolovať údaje zaznamenané technikom priamo na mieste a to v protokole o EK, ktorý mu odovzdá technik alebo personál danej technickej stanice. Ak na protokole nie sú pravdivé údaje, tak technik je povinný vytvoriť nový protokol so správnymi údajmi.

Menila sa pohonná jednotka vozidla, je možné upraviť zaznamené kilometre počas predchádzajúcich EK smerom nadol?

„Menila sa pohonná jednotka vozidla, je možné upraviť zaznamené kilometre počas predchádzajúcich EK smerom nadol?”

Informácie zaznamenané počas EK nie je možné v systéme spätne zmeniť. Zmeniť je možné len posledný záznam a aj to len v prípade, ak pochybil technik, a toto pochybenie odhalíte priamo na mieste po vykonaní emisnej kontroly. Vtedy je technik povinný chybu napraviť. Pokiaľ sa jedná o výmenu agregátu vozidla, počet najazdených kilometrov sa nevzťahuje na agregát ale na vozidlo ako celok. Takéto konanie sa ľudovo nazýva "stáčanie kilometrov". Ako dôkaz o výmene agregátu odporúčame napr. doklad o stave zavedeného agregátu a dátume jeho výmeny.