Pracovné stretnutia

2020

Technická služba emisnej kontroly zorganizovala 27.2.2020 v Nitre a 3.3.2020 v Prešove pracovné stretnutia so zástupcami oprávnených osôb emisnej kontroly. Pracovné stretnutia boli zamerané najmä na problematiku GDPR, povinností oprávnených osôb emisnej kontroly, možností využívania AIS EK oprávnenými osobami, ISO 37001, overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia, legislatívnych zmien a diskusiu oprávnených osôb s Technickou službou.

Prehľad prezentácií a dokumentov: