Overenie EK vozidla

FAQ

Overenie EK vozidla

Zadajte evidenčné číslo vozidla v plnom tvare, bez medzier a bez pomlčky

Prepíšte ochranný kód:captcha

Overenie vozidla

Zadajte identifikačné číslo vozidla (VIN) v plnom tvare bez medzier

Prepíšte ochranný kód:captcha

Overenie vozidla

Zadajte číslo protokolu o EK v plnom tvare (napr. SKX123456)

Prepíšte ochranný kód:captcha

Overenie vozidla

Zadajte číslo osvedčenia o EK v plnom tvare (napr. SKX123456)

Prepíšte ochranný kód:captcha

Overenie vozidla

Zadajte číslo pridelenej nálepky o EK v plnom tvare (napr. SKXi123456)

Prepíšte ochranný kód:captcha

Overenie EK vozidla

Výsledok overovania

Upozornenie:poskytnuté údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

Informácie o vozidle z poslednej EK

História EK

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v tabuľke

Zobraziť graf

Overenie EK vozidla

Výsledok overovania

Upozornenie:poskytnuté údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v grafe

Upozornenie

Zavrieť